Loggning dygnet runt.

Övervakning och larmfunktion är nyckeln till ett väl fungerande mätsystem. Larm hjälper dig att drastiskt minska eventuella skador på eller förluster av prover till följd av bristande interna förhållanden.

När de faktiska förhållandena avviker mot dina specifikationer utlöses ett larm. OpenLogger kan då vägleda dig att vidta rätt åtgärder. Alla åtgärder loggas och sparas för att uppnå full spårbarhet. Du kan själv ange i vilka kanaler dina varningar ska levereras e-post, sms, telefonsamtal eller siren.

Schemalägg alarm och användare med Openlogger

Du kan själv ställa in regler för varningar. Det finns även en eskaleringsfunktion som innebär att om kontaktpunkt 1 inte besvarar varningen notifieras person 2 och så vidare. Du kan också schemalägga kontaktflödet baserat på dag, natt, semester etc samt ange i vilket kanal varningen ska skickas.

I en installation som innefattar flera olika platser kan du ange individuella varningsregler för varje separat utrustning baserat på dina krav. Detta gör det enkelt att dela upp system i olika ansvarsområden. Det erbjuder en möjlighet att kunna ha system med flera hundra sensorer. Praktiskt taget viken dator som helst går att använda som larmdator. För dig som användare innebär det att du kan nås av varningar även om du använder din dator till annat. Systemet möjliggör även registrering av varningsrapport kring vad som orsakat larmet. Den informationen kan du välja att spara för senare analys och granskning.

Ingen glykol eller vaseline

Tack vare OpenLogger larmkalkylator går det att undvika “falska” varningar när t.ex. en frys öppnas utan att ha sensorn nerstoppad i dämpande material. En typisk temperatursensor använder sig av glykol, vaselin eller en fast blocklösning för att fungera som en buffertmekanism för sensorn för att eliminera lufttemperaturvariationer och falsklarm på grund av täta öppning och stängning av lagringsenheter. Detta är en överflödig funktion som kan upplevas komplicerad. OpenLogger är smartare än så. I mjukvaran finns det en algoritm för att lösa problemet. Det kommer inte att finnas något behov av att sätta sensorn i något annat medium.

Smarta alarm är en av Openloggers fördelar

Det är alltid viktigt att veta hur snabbt en parameter kan ändras när man planerar korrigerande åtgärder. Om en tröskel passeras och ett problem uppstår, har du då fem minuter på dig att lösa problemet, eller fem timmar innan betydande skada inträffar?

Kontakta oss för en offert