Koppla upp all lab­utrustning till en och samma plattform

OpenLogger ersätter all manuell avläsning, ger dig hela din laboratoriemiljö på nätet och är Sveriges mest använda system för sjukhus och laboratorieövervakning.

Med OpenLogger kan du snabbt skapa en omfattande mät- och larmstruktur som ökar säkerheten, minska arbetsbelastningen samtidigt som du sparar tid och pengar.

Mäter allt över allt

Temperatur i kylar, frysar, lågtempfrysar och cryotankar. Gaser och fukt i inkubatorer. Partiklar och tryck i renrum. OpenLogger hanterar alla typer av sensorer och mätvärden från både egna och befintliga sensorer.

Övervakning och larm

Lägga till larm eller andra åtgärder med full spårbarhet. Sortera larm efter person, tidpunkt eller arbetsplats. Du ser händelser och kan vidta åtgärder i ditt system från mobilen.

Kalibrering och kontroll

Vet ni om era mätvärden stämmer? Våra sensorer är kalibrerade. OpenLogger har inbyggt system för egenkontroll och kalibreringsrutiner.

Mycket för pengarna

Inga licenskostnader för användare gör det enkelt att budgetera. Enkel installation ger låga kostnader och snabb ROI.

Intuitivt och lätt att förstå

Byggt för laboratorier av laboratoriepersonal. Gränssnittet är enkelt att förstå och du kan snabbt vidta rätt åtgärd.

Stora installationer

Det finns stora installationer med olika typer av sensorer. OpenLogger har många användare och är väl beprövat.