All utrustning uppkopplad till en och samma plattform

Digitalisera labb- och sjukhusmiljö med OpenLogger.

Med hjälp av IoT skapar du ett samspel mellan olika typer av sensorer och maskiner från skilda varumärken. All data samlas på samma ställe med full spårbarhet och med möjlighet till analys. Du får total överblick över din utrustning, bygger enkelt omfattande mät- loggning- och larmstrukturer som ökar säkerheten och minskar arbetsbelastningen. Gör ditt labb smartare, spara tid, öka produktiviteten och få sinnesro.

Mäter allt över allt

Temperatur i kylar, frysar, lågtempfrysar och cryotankar. Gaser och fukt i inkubatorer. Partiklar och tryck i renrum. OpenLogger hanterar alla typer av sensorer och mätvärden från både egna och befintliga sensorer.

Övervakning och larm

Lägga till larm eller andra åtgärder med full spårbarhet. Sortera larm efter person, tidpunkt eller arbetsplats. Du ser händelser och kan vidta åtgärder i ditt system från mobilen.

Kalibrering och kontroll

Vet ni om era mätvärden stämmer? Våra sensorer är kalibrerade. OpenLogger har inbyggt system för egenkontroll och kalibreringsrutiner.

Mycket för pengarna

Inga licenskostnader för användare gör det enkelt att budgetera. Enkel installation ger låga kostnader och snabb ROI.

Intuitivt och lätt att förstå

Byggt för laboratorier av laboratoriepersonal. Gränssnittet är enkelt att förstå och du kan snabbt vidta rätt åtgärd.

Stora installationer

Det finns stora installationer med olika typer av sensorer. OpenLogger har många användare och är väl beprövat.